Šodien iepazīstinās ar interneta agresivitātes indeksa pētījuma jaunākajiem rezultātiem

Šodien, 7.janvārī, plkst. 14.00 pētnieki klātesošos iepazīstinās ar interneta agresivitātes indeksa pētījuma jaunākajiem rezultātiem. Pasākums notiks Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē, Rīgā, Dzirciema ielā 16.

Ar jaunākajiem pētījuma rezultātiem iepazīstinās:
• Klāvs Sedlenieks “Vai sabiedrības noskaņojums ir saistīts ar mēness fāzēm? Agresivitātes indeksa periodiskās svārstības un to iespējamie cēloņi”;
• Anda Rožukalne “Verbālā agresivitāte un auditorijas “dienas kārtība” Latvijas ziņu portālos”;
• Ilva Skulte “Metaforas kā emociju izteikšanas līdzeklis agresīvas runas kontekstā Latvijas ziņu portālu interneta komentāros”;
• Artūrs Utināns “Emociju atpazīšana un diferencēšana tiešsaistes vidē”;
• Ruta Siliņa “Viedokļu līderu izteikumu atspoguļojums interneta komentāros”;
• Ginta Garkāje “Automatizēta emocionālo nokrāsu analīze”.

Interneta agresivitātes indeksa pētījums tika uzsākts 2011.gadā kā RSU Komunikācijas studiju katedras, LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas, Tiesībsarga biroja un Frīdriha Eberta fonda sadarbības projekts. Sākotnēji projektā tika analizēti interneta portālu Delfi, TVNET un Apollo komentāri latviešu valodā, savukārt šobrīd projekts attīstīts tālāk – tiek analizēti komentāri arī krievu valodā un veiktas iestrādes komentāra teksta izteikto emociju analīzē.

 

Interneta agresivitātes indeksa pētījuma iepriekšējie rezultāti skatāmi šeit:

Projekta detalizētāks apraksts: Izstrādāts unikāls pētniecības rīks – interneta agresivitātes indekss.