Tiesībsarga biroju pārstāvju tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām par mājokļa jautājuma risināšanu personām, kas saņēmušas starptautisko aizsardzību

Tiesībsarga biroja pārstāvji tikās ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar patvēruma meklētājiem un personām, kas saņēmušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Tikšanās notika ar biedrību “Patvērums ”Droša māja””, ar biedrību “Sarkanais krusts”, kā arī ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

To laikā tika pārrunāta katras organizācijas pieredzi saistībā ar mājokļa jautājuma risināšanu, kādi bija izaicinājumi, labie piemēri, kādu risinājumu tās uzskatītu par vēlamo. Visas nevalstiskās organizācijas norādīja uz līdzīgu problēmu loku, meklējot dzīvesvietu brīvajā tirgū, piemēram, apstākli, ka daudzi izīrētāji nevēlas slēgt īres līgumu vai ļaut dzīvoklī deklarēt dzīvesvietu, aizspriedumiem, kā arī ierobežoto īres telpu piedāvājumu.

Papildus tikšanās laikā tika pārrunātas arī citi jautājumi, tostarp, aktuālie tiesību jautājumi, kā arī sadarbības iespējas nākotnē.