Tiesībsarga pieteikumu Satversmes tiesā turpinās skatīt 8. decembrī

Trešdien, 8. decembrī, plkst.10.00 Satversmes tiesa turpinās skatīt tiesībsarga pieteikumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas  atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Tiešraide no tiesas sēdes norises būs redzama šeit.

Līdz šim tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzēja – tiesībsarga – pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Saeimas pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta – pārstāvjus.

7. decembrī Satversmes tiesa izjautāja lietā pieaicinātās personas: individuālo komersantu Andri Sirmuli, Dr. oec. Māri Jurušu, Dr. oec. Albertu Auziņu, biedrību „Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija”, Mg. iur. Jāni Taukaču un Mg. iur. Jūliju Saušu, informē Satversmes tiesā.

Tiesībsargs norāda, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 105. pantam, jo tās paredz fiziskajai personai – saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir izvēlējies par ienākumiem no saimnieciskās darbības maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, maksāt minēto nodokli arī tad, ja saimnieciskā darbība veikta ar zaudējumiem. Šāds regulējums tiesībsarga ieskatā ir pretrunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ekonomiskajai būtībai.

Video ieraksts no 25. novembra tiesas sēdes redzams šeit.

Video ieraksts no 7. decembra tiesas sēdes redzams šeit.