Tiesībsarga pieteikumu skata Satversmes tiesā

Ceturtdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa skata tiesībsarga pieteikumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas  atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Tiesībsargs norāda, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 105. pantam, jo tās paredz fiziskajai personai – saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir izvēlējies par ienākumiem no saimnieciskās darbības maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, maksāt minēto nodokli arī tad, ja saimnieciskā darbība veikta ar zaudējumiem. Šāds regulējums tiesībsarga ieskatā ir pretrunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ekonomiskajai būtībai.

Plašāka informācija par lietu pieejama šeit.

Satversmes tiesas sēdei var sekot līdzi šeit.