Tiesībsarga ziņojumi par bērnu tiesību ievērošanu ārstniecības iestādēs

ANO Bērnu tiesību konvencijas 25. pantā ir norādīts valsts pienākums periodiski pārbaudīt bērnu garīgās (psihiskās) veselības ārstniecības iestādes. Saskaņā ar Konvenciju valsts pienākumos ietilpst gan pārbaudīt bērnu ārstniecības procesu un apstākļus, gan citus ar bērna tiesībām saistītos jautājumus. Ievērojot šo Konvencijas pantu, tiesībsargs 2018. gadā veica pārbaudes vizītes visās Latvijas slimnīcās, kuras nodrošina stacionāro psihiatrisko ārstēšanu bērniem.

Kopumā tiesībsargs apmeklēja sešas iestādes, kā rezultātā tapa ziņojumi par bērnu tiesību ievērošanu tajās un iestāžu un Veselības ministrijas sniegtās atbildes par tiesībsarga rekomendāciju izpildi (zemāk – saites uz minētajiem materiāliem):

Tiesībsargs vizītes ir veicis plašā sastāvā – tajās piedalījās gan Prevencijas daļas, gan Bērnu tiesību nodaļas pārstāvji, gan arī tiesībsarga pieaicinātie psihiatrijas un bērnu psihiatrijas speciālisti ar zināšanām un pieredzi cilvēktiesībās.

Tiesībsarga ziņojumi par Prevencijas daļas konstatējumiem vienkopus atrodami mājaslapas sadaļā “Atzinumi” apakšadaļā “Ziņojumi (preventīvais mehānisms)”.