Tiesībsargs aicina Saeimu veikt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2020. gadam” un rast finansējumu, lai paaugstinātu veselības aprūpes darbinieku darba samaksu

Šodien, 1.jūnijā, beidzas termiņš, kādā tiesībsarga aicināja Saeimu  veikt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2020. gadam” un rast finansējumu, lai paaugstinātu veselības aprūpes darbinieku darba samaksu atbilstoši Saeimas pašas pieņemtajam Veselības aprūpes finansēšanas likumam.

Ārkārtējā situācija parāda, cik akūti nozīmīga ir veselības aprūpes sistēma un ikviens tajā strādājošais Latvijas iedzīvotāju veselības un valsts drošības sardzē. Esošā situācija spilgti izgaismo, ka veselības aprūpes nozare ir nenovērtēta un cik lielā mērā mēs ikviens kā indivīds izjūtam veselības aprūpes speciālistu trūkumu un līdz ar to arī veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamību. Tiesībsargs aicina Saeimu novērst šo netaisnību un ievērot likumu.

“Godājamie Saeimas deputāti, lūdzu ievērojiet savu doto deputāta zvērestu un nepārceliet lēmumu pieņemšanu un atbildību uz Satversmes tiesas pleciem!” aicina tiesībsargs Juris Jansons.

2018. gada rudenī jaunievēlētā Saeima, apzinoties situācijas nopietnību, vienbalsīgi pieņēma grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, dodot uzdevumu valdībai nākamo trīs gadu laikā mērķtiecīgi palielināt valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vidēji par 20 procentiem gadā: 2019. gadā par 87 mlj. euro, 2020. gadā par 191 mlj. euro un 2021. gadā par 314 mlj .euro.

Lai izpildītu likumā ierakstīto, 2020.gada valsts budžetā bija nepieciešams papildu paredzēt 119 mlj. euro. Tā vietā valdība un likumdevējs lēma tikai par 60 mlj. euro finansējuma piešķiršanu.

Pieņemot grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, Saeima sabiedrībai bija devusi skaidru un nepārprotamu apsolījumu paaugstināt veselības aprūpes darbinieku darba samaksu trīs gadu garumā konkrētā apmērā. Tomēr līdz ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” pieņemšanu pastāvošā tiesiskā skaidrība tika izjaukta. Saeimai, kā konstitucionālam varas orgānam, visupirms pašam ir pienākums likumdošanas procesā nodrošināt pamattiesību ievērošanu. Ja likumdevējs nerespektē likumus, kurus pats rada, tiek pārkāpts tiesiskuma princips.

Vērtējot likumdevēja rīcību, tiesībsargs ir konstatējis, ka, pieņemot 2020. gada valsts budžetu, ir pārkāpts tiesiskuma un ilgtspējas attīstības princips, līdz ar to tiesībsargs ir nosūtījis aicinājumu Saeimai līdz 2020.gada 1.jūnijam likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” veikt grozījumus un rast finansējumu pilnā apmērā veselības nozarei, lai varētu paaugstināt veselības aprūpes darbinieku darba samaksu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likuma noteiktajam. Detalizētu argumentāciju tiesībsargs nosūtīja Saeimai 17.februārī (vēstule Saeimai pieejama šeit.)

Veselības joma ir viena no svarīgākajām valsts pamatvērtībām tautsaimniecības izaugsmē un attīstībā. Gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī tiesības uz pienācīgu veselības aprūpi ir atzītas par cilvēka pamatvajadzībām.

Latvija jau gadiem saskaras ar veselības aprūpes darbaspēka trūkumu, kas rada draudus veselības aprūpes pieejamībai un nelabvēlīgi ietekmē veselības aprūpes kvalitāti. Veselības aprūpes nozares uzdevums ir nodrošināt Latvijas sabiedrību ar augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi. Ja nozarē nav cilvēkresursu, kas nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu, tiek apdraudēta sabiedrības veselība un valsts ilgtspēja kopumā.