Tiesībsargs aicina uz diskusiju par jauno asistenta pakalpojuma modeli

(Papildināts ar video 28.09.2021.) 

Trešdien, 19. maijā, plkst. 14.00-16.00 tiesībsargs aicina visus interesentus uz tiešsaistes diskusiju par jauno asistenta pakalpojuma modeli, kurš stāsies spēkā no šī gada 1. jūlija. Sarunā piedalīsies pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, Rīgas domes Labklājības departamenta un nevalstiskajām organizācijām. Diskusija tiks straumēta tiešsaistē – aicinām sekot līdzi informācijai tiesībsarga Facebook kontā.

Diskusijas dalībnieki apspriedīs asistenta pakalpojuma pilnveidošanu un vērsīs uzmanību uz galvenajiem problēmjautājumiem, lai pēc diskusijas būtu skaidri redzamas tās jomas, kurās nepieciešami steidzami uzlabojumi. 

Tiek prognozēts, ka no 1. jūlija cilvēki ar invaliditāti asistenta pakalpojumu varēs saņemt aptuveni līdzvērtīgā apjomā kā šobrīd, tomēr individuālos gadījumos ir iespējamas situācijas, kurās asistenta pakalpojuma stundu skaits personai samazināsies. 

Atbilstoši tiesībsarga rīcībā esošajai informācijai, darbs pie asistenta pakalpojuma pilnveidošanas Labklājības ministrijā norit vairāku gadu garumā. Tiesībsarga ieskatā iespējami drīz ir jānovērš problēmas un nepilnības asistenta pakalpojuma jomā.

Asistenta pakalpojuma apjomu, kas nepieciešams cilvēkam ar invaliditāti, ietekmē vairāki faktori – dzīvesvieta, vecums, veselības stāvoklis, individuālās rakstura īpašības utt. Tiesībsargs uzskata, ka asistenta pakalpojumam jābūt pieejamam tādā apjomā, kas cilvēkam ar invaliditāti reāli ir nepieciešams, turklāt asistenta pakalpojuma administrēšanas kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai. 

Asistenta pakalpojums tika ieviests ar mērķi mazināt invaliditātes sekas, veicināt cilvēku ar invaliditāti iespējas iekļauties sabiedrībā un virzību uz neatkarīgu dzīvi.  Ir ļoti svarīgi nodrošināt šādu pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti, jo tādējādi cilvēki var būt patstāvīgāki un neatkarīgi, tas veicina vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē. 

Jāatzīmē, ka asistenta pakalpojuma nepieejamība nepieciešamajā apjomā cilvēkam ar invaliditāti var radīt būtiskus šķēršļus dalībai pilsoniskajā, politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā vienlīdzīgi ar citiem, kā arī viņu cilvēktiesību īstenošanā.