Tiesībsargs atbild: Par antigēna testiem izglītības iestādēs

Tiesībsargs ir saņēmis skolēnu vecāku jautājumus par spēkā esošo kārtību saistībā ar mājas karantīnas ievērošanu, tiesībām piedalīties izglītības procesā klātienē un antigēna testiem, ko veikt katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas – vai tie ir jānodrošina skolai vai jāiegādājas vecākiem?

Tiesībsargs atbild – 18. janvārī valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”[1] attiecībā uz izglītības iestādēm noteic –  neatkarīgi no vakcinācijas vai pārslimošanas fakta kontaktpersonas var neievērot mājas karantīnas nosacījumus šādos gadījumos:

  1. pagājušas ne mazāk kā 10 dienas kopš pēdējā kontakta ar inficēto;
  2. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto – katru reizi (dienu) pirms klātienes mācību uzsākšanas, veicot skolas nodrošinātu testu.

Vēršam uzmanību – anitigēna testi vecākiem nav jāgādā par saviem līdzekļiem, savukārt valsts un skolas dibinātāja pienākums ir nodrošināt, lai izglītības iestādēm testi ir pieejami pietiekamā daudzumā, tādējādi veicinot, ka pēc iespējas skolēni apgūst mācību procesu klātienē un viņiem tiek nodrošināta kvalitatīva izglītības apguve.

Tiesībsargs aicina ministriju skaidrot

Tiesībsargs ir vērsies Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu līdz 31. janvārim sniegt skaidrojumu par testu pieejamību un skolu direktoru rīcības brīvību:

  • Vai gadījumā, ja klasē ir konstatēts inficēšanās ar Covid-19 gadījums un klases skolēni ir noteikti kā kontaktpersonas, izglītības iestādes vadītājam ir rīcības brīvība noteikt, vai klase dosies mājas karantīnā vai turpinās izglītību klātienē un septiņu dienu laikā pirms stundām tiks nodrošināta skolēnu testēšana?
  • Kā praktiski izglītības iestādes vadītājs var organizēt kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testiem katru dienu pirms mācību stundu sākšanās? Vai izglītības iestāžu vadītājiem ir operatīvi pieejams nepieciešamais testu daudzums?