Tiesībsargs atbild: Par krievu tautību vēstošiem uzrakstiem uz automašīnām

Vai drīkst sodīt par krievu tautību vēstošiem uzrakstiem uz automašīnām? Šādu jautājumu publiskajā telpā aktualizēja Valsts policijas paziņojums – cilvēki, kuri uz saviem transportlīdzekļiem izvietos uzrakstus ar norādi par piederību krievu tautībai, varētu tikt saukti pie administratīvās atbildības par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā.

Tomēr situācija nav viennozīmīga. Jau šobrīd likums noteic, ka administratīvā atbildība par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā var tikt piemērota tikai tajos gadījumos, kad cilvēkam ir bijis mērķis šos noziegumus attaisnot vai slavināt. Tiesībsargs uzsver, ka vārdu savienojums krievu valodā “esmu krievs” pats par sevi bez plašāka mērķa, nolūka un motīvu analīzes nevarētu tikt atzīts par tādu, kas slavina vai attaisno militāro agresiju vai kara noziegumus.

Tiesībsarga ieskatā jādiskutē, vai šāda veida uzlīme vai uzraksts vispār var tikt traktēts kā simbols? Skaidrojošā vārdnīcā Tezaurs “simbols” ir skaidrots kā zīme, arī zīmju kopums (piemēram, attēls, ornaments, priekšmets, krāsu salikums, mākslas tēls, skaņdarbs), kas nosacīti atspoguļo ideju, parādību sabiedrībā vai dabā u. tml. Ja tiktu konstatēts, ka uzraksts krievu valodā “esmu krievs” mērķtiecīgi tiek izmantots militārās agresijas propagandas nolūkos, tas varētu tikt traktēts kā militārās agresijas slavinošs simbols. Pretējā gadījumā būtu sarežģīti šāda veida izpausmi traktēt kā simbolu, kas slavina militāro agresiju vai kara noziegumus.

Par policijas iespējamo rīcību

Gadījumā, ja policijas amatpersona konstatētu šāda veida (piemēram, “es esmu krievs”) uzrakstu uz transportlīdzekļa, tā varētu veikt pārrunas ar transportlīdzekļa vadītāju par šāda uzraksta izvietošanas motivāciju. Ja apstiprinātos informācija, kas norāda uz mērķi attaisnot vai slavināt noziegumus, amatpersona varētu lemt par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un uzlīmes izņemšanu. Pretējā gadījumā šādai rīcībai nebūtu pamata.

Savukārt, ja policijas amatpersona uzliktu par pienākumu noņemt no iedzīvotāja transportlīdzekļa šāda veida uzlīmi, taču cilvēks to nedarītu, policistam būtu jāizšķiras, vai šo izvirzīto prasību traktēt kā likumīgo prasību nepildīšanu. Augstākā tiesa cita starpā ir atzinusi – ja iedzīvotājs uzskata, ka policista prasības konkrētajā gadījumā nav likumīgas, un nepakļaujas šīm prasībām, viņš pats uzņemas risku. Proti, ja vēlāk tiks konstatēts, ka policijas darbinieka prasības bija likumīgas, bet paša cilvēka izdarītais vērtējums izrādījies kļūdains, viņš tiks saukts pie administratīvās atbildības. Pretējā gadījumā iedzīvotāju nevar saukt pie administratīvās atbildības par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām.

Plašāks komentārs pieejams šeit.