Tiesībsargs atbild: Par skolēnu pienākumu piedalīties attālinātajās stundās ar ieslēgtu kameru

Tiesībsargs saņēma personas vēstuli, kurā aicināts sniegt atbildi par skolēnu pienākumu piedalīties attālinātajās stundās ar ieslēgtu kameru.

Tiesībsargs norāda, ka attālinātās mācības ir klātienes izglītības procesa daļa (Izglītības likuma 1. panta 11 punkts). Klātienē skolēni un skolotājs viens otru redz, sarunājas. Tiešsaistes stundas ar ieslēgtām kamerām pietuvina situāciju klātienes stundām – vismaz tādā veidā klase var būt kopā, kopīgi piedalīties mācību procesā, skolotājs var redzēt, vai bērns seko līdzi stundai.

Ja bērns saka, ka neērti jūtas,  ka ir pieslēdzies ar kameru, noskaidrojiet iemeslu. Iespējams, iemeslus ir iespējams novērst, piemēram, datoru novietot citā vietā un tā mainīt fonu, sēdēt tālāk no ekrāna u.tml. Kameras lietošana tiešsaistes stundu laikā normatīvajos aktos nav regulēta  – to nosaka katra skola vai skolotājs. Ja stundas, kurās bērni piedalās ar ieslēgtām kamerām, netiek ierakstītas, datu aizsardzība netiek pārkāpta, jo klātienē arī visi viens otru redz. Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā, kad pieaug stress un visi ir spiesti atrasties mājās, pieaug arī vardarbība ģimenē, skolotājam būtu jāredz bērni – viņu emocionālais stāvoklis.

Ja tehnisku iemeslu dēļ nevar pieslēgties, par to vecākiem ir jāpaziņo skolai (jāpiesaka kavējums) – tāpat kā gadījumos, kad bērns klātienē nevar ierasties skolā. Ja bērns nav pieslēdzies tiešsaistes stundai un nav paziņots par iemeslu, tad tas ir neattaisnots kavējums – tāpat kā klātienē. Ja ir nekavējoties paziņots par tehniskajiem iemesliem, kāpēc nevar pieslēgties, kavējumam jābūt attaisnotam. Attiecībā uz kavējumiem nav atšķirības no klātienes – jābūt stundā vai jāpiesaka kavējums.

Ja bērns nav varējis pieslēgties tiešsaistes stundai, kurā skaidro mācību vielu, jābūt iespējai saņemt individuālu konsultāciju tiešsaistē.