Tiesībsargs atbild: Vai darba devējs var pieprasīt ziņas par to vai darbinieks plāno vakcinēties pret Covid-19?

Tiesībsargs ir saņēmis iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek jautāts, vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par šī cilvēka plāniem vakcinēties pret Covid-19 vīrusu.

Tiesībsarga skatījumā darba devējs var veikt anonīmu darbinieku aptauju par viņu plāniem vakcinēties. Tomēr, ja aptaujā ir prasīts norādīt personas vārdu un uzvārdu, šāda rīcība nav samērīga ar personas datu apstrādes mērķi. Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē tā ir uzskatāma par personas datu apstrādi.

Pamatojums

Kā skaidro Datu valsts inspekcija, personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai un tikai tad, ja personas datu apstrādei ir tiesisks pamatojums – piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība un leģitīmo interešu ievērošana.

Datu valsts inspekcija norāda uz diviem datu apstrādes mērķiem darbinieku aptaujas veikšanai: darbinieku attieksmes noskaidrošanu par gatavību vakcinēties pret Covid-19 un darbinieku saraksta veidošanu. Saistībā ar darbinieku attieksmes noskaidrošanu, tiek secināts – lai sasniegtu informācijas apstrādes mērķi darba devējam nav nepieciešams identificēt personas, kas sniedz atbildi, un, lai apkopotu kolektīva nostāju pret vakcināciju, pietiek ar anonīmu darbinieku sniegtu atbilžu apkopošanu.

Ņemot vērā minēto, Datu valsts inspekcija nekonstatē, ka darba devēja veiktai personas datu apstrādei, iegūstot darbinieku vārdus un uzvārdus, lai veiktu aptauju par darbinieku attieksmi par gatavību vakcinēties pret Covid-19, pastāv kāds no Regulā minētajiem tiesiskajiem pamatiem. Tas nozīmē, ka darba devējam nav tiesisks pamats šādu informāciju apstrādāt un saglabāt.

Tiesībsargs norāda, ka infekcijas slimības, pret kurām obligāti veicama vakcinācija, vakcinējamās personas un kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi “Vakcinācijas noteikumi”. Vakcinācija pret Covid-19 tajos nav norādīta kā obligāta. Noteikumi noteic, ka iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no vakcinācijas. Latvijas iedzīvotāju vakcinācija ir brīvprātīga un nevar būt piespiedu kārtā iniciēta no darba devēja puses. Līdz ar to jebkuram cilvēkam ir brīva izvēle izlemt, kā rīkoties šajā situācijā, un darba devējam nav tiesiska pamata likt darbiniekiem vakcinēties piespiedu kārtā.