Tiesībsargs atbild: Vai ir pārkāptas personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā – epidemioloģiskās situācijas laikā

Tiesībsargs ir saņēmis personas iesniegumu, kurā norādīts, ka, aizbildinoties ar epidemioloģisko situāciju, tika atlikta nozīmētā tiesas sēde laulības šķiršanas lietā, savukārt jauns lietas izskatīšanas termiņš nav noteikts. Tiesībsargs skaidro, vai ir pārkāptas personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā.

Sākotnēji tiesībsargs vēlas paskaidrot, ka tiesas, organizējot tiesvedības procesus, šobrīd ievēro Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto kārtību. Minētais punkts paredz, ka tiesa maksimāli izmanto rakstveida procesu vai lietas izskatīšanu attālināti. Kā arī paredzēts, ka lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Savukārt, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti, un jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliek līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai. No publiski pieejamās informācijas (skatīt šeit) izriet, ka ārkārtējās situācijas laikā var tikt atliktas arī lietas par laulības šķiršanu.

Tiesībsargs uzsver, ka pie šī brīža apstākļiem tiesai kā procesa virzītājam ikvienā lietā ir rūpīgi jāizvērtē ne tikai, vai ir iespēja lietu izskatīt rakstveida procesā vai attālināti, bet  arī to, vai lietas izskatīšana ir/nav saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Tostarp tiesībsargs norāda, ka lietas izskatīšana var notikt attālināti tikai tādā gadījumā, ja visi lietas dalībnieki tam piekrīt. Savukārt, ja cilvēks uzskata, ka lieta būtu skatāma arī ārkārtas situācijas laikā klātienes tiesas sēdē, jo tam ir objektīva nepieciešamība, tiesībsargs aicina vērsties sākotnēji pie konkrētā procesa virzītāja un, ja nepieciešams, pie tiesu priekšsēdētāja.

Attiecībā uz tiesas rīcību, atceļot tiesas sēdi saistībā ar ārkārtas stāvokli un nenozīmējot jaunu lietas izskatīšanas datumu, norādāms, ka tiesībsarga rīcībā esošā informācija liecina, ka vairums situācijās, tiesa, ārkārtas situācijas laikā atceļot konkrētu tiesas sēdi, savlaicīgi tās pašas dienas vai tuvāko dienu laikā nozīmē jaunu lietas izskatīšanas datumu un par to informē lietas dalībniekus. Lai arī šāds pienākums nav noteikts konkrēti normatīvajos aktos, šāda rīcība ir saistīta ar tiesas darba organizāciju, proti, tiesnesis izspriež lietu tik ātri, cik vien iespējams. Ņemot vērā minēto, tiesībsargs sākotnēji aicinu sazināties ar konkrētā tiesneša palīgu, lai noskaidrotu, kad tiks nozīmēta nākamā tiesas sēde Jūsu konkrētajā lietā.