Tiesībsargs atbild: Vai skolotājs drīkst turpināt darbu attālināti, ja ir bailes saslimt ar Covid-19, bet darbavietā tiek atsāktas mācības klātienē?

Tiesībsarga birojā ir saņemta vēstule no sākumskolas skolotājas, kura pauž bažas par iespējamību atkārtoti saslimt ar Covid-19, atsākoties  mācībām klātienē. Skolotāja norāda, ka vēlas turpināt darbu attālināti, jo, strādājot ar bērniem, ir grūti ievērot fizisko distancēšanos.

Tiesībsargs skaidro, ka šobrīd valdības izvirzītās prioritātes ir izglītība un bērnu psihoemocionālā veselība, tomēr pēc 7.aprīļa mācības klātienē tiks atsāktas tikai tajās skolās, kur infekcijas izplatības rādītāji nepārsniegs pieļaujamo. Atsākot mācības klātienē, izglītības iestādē tiks nodrošinātas epidemioloģiskās prasības un darbinieku iknedēļas testēšana.

Tiesībsargs atzīmē, ka šā gada februārī saņēmis vairākus iesniegumus no skolēnu vecākiem par attālināto mācību kaitīgo ietekmi uz bērnu fizisko un garīgo veselību. Tiesībsargs piekrīt viedoklim, ka attālinātās mācības negatīvi ietekmē bērna tiesības uz izglītību.

Ja kāds skolotājs zināmu iemeslu dēļ šobrīd nevar atsākt darbu klātienē, tad, vienojoties ar darba devēju, viņam ir tiesības lūgt iespēju doties apmaksātā ikgadējā vai bezalgas atvaļinājumā. Darba devējam ir tiesības noskaidrot pieprasījuma iemeslus. Ja darba devējs darbinieka norādītos iemeslus uzskata par nesamērīgiem, darba devējs var arī atteikt atvaļinājuma piešķiršanu. 

Noderīgi: