Tiesībsargs: Beznosacījuma atbalsts pienāktos visām ģimenēm ar bērniem

Tiesībsargs uzsver – ja politiķi ir lēmuši un publiski pauduši, ka beznosacījuma atbalsts ir visām ģimenēm ar bērniem, tad tas arī ir jānodrošina. Politiķu sniegtajā informācijā sabiedrībai tika īpaši uzsvērts, ka atbalsts ģimenēm tiks izmaksāts par katru bērnu.

Tiesībsargs ir konstatējis, ka ārpus atbalsta saņēmēju loka ir palikušas ģimenes ar bērniem vecumā no 15 līdz 18  gadiem, kurās bērni nemācās, jo šīm ģimenēm nav tiesību uz ģimenes valsts pabalstu.

Tiesībsargs aicina Saeimu izdarīt grozījumus Covid-19 seku pārvarēšanas likumā un noteikt, ka atbalstu 500 eiro apmērā par bērnu no 15 līdz 18 gadu vecumam izmaksā arī tad, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, nestrādā algotu darbu un nav stājies laulībā. Tas novērstu pašreiz novērojamo netaisnību.

Skaidrojums

Vienreizējais atbalsts ir piesaistīts universālajam ikmēneša pabalstam –  ģimenes valsts pabalstam. Tāpēc īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu.

Tiesībsargs ir konstatējis, ka pabalstu nav pieprasījušas tādas ģimenes, kuras nemaz nav pievērsušas uzmanību faktam, ka par bērnu no viena gada vecuma maksā valsts pabalstu. Otra grupa ir pilngadību sasniegušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kas nav zinājuši, ka viņi paši var pieprasīt ģimenes valsts pabalstu, ja mācās  vidusskolā  vai profesionālajā skolā, un saņemt to līdz 20. dzimšanas dienai. Tiesībsarga ieskatā tas nav atbilstoši labas pārvaldības principam, jo valstij šajā gadījumā bija visas iespējas rīkoties proaktīvi, lai nepieļautu šādu situāciju. Iespējams, ir vēl kādas ģimenes, kam ir tiesības uz šo pabalstu, bet kas to nav pieprasījušas.

Uzziņai:

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru bērnu:
  1. Vecumā no viena gada līdz 15 gadiem.
  2. Ja bērns ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
  3. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no bērna kārtas skaitļa: par pirmo bērnu 11,38 eiro mēnesī; par otro – 2 reizes, par trešo bērnu – 3 reizes, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu.
  4. Par diviem un vairākiem bērniem vecumā no 1 – 20 gadiem ir piemaksa: 10 eiro mēnesī par diviem bērniem, 66 eiro mēnesī par trim bērniem. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē.
  5. Par bērnu ar invaliditāti arī ir piemaksa 106,72 eiro mēnesī.

Vēstule Saeimai par “Par valsts atbalstu ģimenēm ar bērniempieejama šeit.