Tiesībsargs: Ir svarīgi filtrēt, kāda informācija ir pieejama bērniem un pusaudžiem

3. martā Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalījās nodibinājuma “Centrs Dardedze” rīkotā diskusijā par bērnu un jauniešu kaitējošu seksuālo uzvedību. Diskusijas laikā cita starpā tika runāts par pornogrāfisku materiālu izplatību bērnu un pusaudžu vidū, kas nereti noved līdz vecumam neatbilstošas seksuālas uzvedības izpausmēm un pat bērnu izdarītiem pārkāpumiem.

“Centrs Dardedze” skaidro, ka pornogrāfijas skatīšanās un tās atdarināšana ar citiem bērniem ir gana bieži sastopams bērnu kaitējošas seksuālas uzvedības scenārijs. Kaitējoša seksuāla uzvedība bieži notiek starp sākumskolas vecuma bērniem – skolasbiedriem, kaimiņu bērniem un arī vienas ģimenes bērniem. Bērni grib būt kā pieaugušie, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka arī šai jomā viņi atkārto to – īpaši tad, ja vecāki nav ar bērnu pārrunājuši to, kas ir pornogrāfija un kādas robežas attiecībā uz cita cilvēka ķermeņa aizskaršanu nedrīkst pārkāpt.[1]

Tiesībsargs norāda, ka bērnam nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, neatkarīgi no to izpausmes veida, pārraidīšanas ierīces un atrašanās vietas[2]. Tāpat likumā[3] noteikts aizliegums iesaistīt bērnus pornogrāfiskā priekšnesumā un pornogrāfiska rakstura materiālu apritē, tai skaitā bērniem liegta piekļuve šādiem priekšnesumiem un materiāliem.

Vecāku kā bērna dabisko aizbildņu pienākums ir rūpēties par bērnu, nodrošināt viņa izglītošanu un audzināšanu, kā arī aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.[4]

Bērniem viedierīces un saziņas pakalpojumus padara pieejamus vecāki, slēdzot līgumus ar elektronisko sakaru komersantu. Taču brīva piekļuve interneta resursiem rada risku, ka bērna uzmanības lokā nonāks arī bērnam nepiemērota informācija, kas var radīt kaitējumu viņa harmoniskai attīstībai. Tādējādi vecāku pienākums ir nodrošināt drošus interneta lietošanas apstākļus, tostarp pornogrāfiska rakstura materiālu nepieejamību bērnam.

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums individuāli informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt bezmaksas satura filtra uzstādīšanu, ja abonents to pieprasa no elektronisko sakaru komersanta[5].

Tiesībsargs aicina vecākus un citas par bērna audzināšanu atbildīgās personas izmantot iespēju uzstādīt bezmaksas satura filtru un darīt visu iespējamo, lai pasargātu bērnu no tādas informācijas, kas kaitē viņa pilnvērtīgai attīstībai. Par satura filtru aicinām jautāt savam elektronisko sakaru komersantam.

Papildu informācija par bērnu drošību internetā:

 


[2] Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta pirmā daļa.

[3] Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 4. panta otrā daļa.

[4] Civillikuma 177. pants, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta trešā daļa.

[5] Elektronisko sakaru likuma 19. panta pirmās daļas 17. punkts.