Tiesībsargs: Nevienlīdzīgā attieksme noteiktiem skaistumkopšanas pakalpojumiem būtu jāpārskata

Konkurences padome (turpmāk – KP) aicinājusi Ministru prezidentu vērtēt iespēju pārskatīt noteiktos ierobežojumus noteiktu skaistumkopšanas salonu darbībai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas konkurences iespējas visiem tirgus dalībniekiem (ārstniecības personām) neatkarīgi no pakalpojumu sniegšanas vietas, ja tie spēj izpildīt nepieciešamās epidemioloģiskās prasības.

Tiesībsargs pievienojas KP viedoklim. Tiesībsargs arī aicina rūpīgi izanalizēt faktisko situāciju minēto pakalpojumu jomā, atturoties no formālisma.

Skaidrojums

Tiesībsargs ir saņēmis Konkurences padomes viedokli par nevienlīdzīgo attieksmi pret kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, kas šobrīd izriet no Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem[1].

Konkurences padome norāda – pilnībā liedzot darboties skaistumkopšanas saloniem, bet vienlaikus pastāvot iespējai šādus pakalpojumus saņemt ārstniecības iestādē, tiek radīta nevienlīdzīga, konkurenci kropļojoša un diskriminējoša situācija. Turklāt abās pakalpojumu sniegšanas vietās ir iespējams nodrošināt vienādas prasības kontekstā ar epidemioloģisko situāciju. Tāpat skaistumkopšanas saloniem ir pienākums ievērot Ministru kabineta noteikumus[2].

 

Tiesībsarga vēstule Saeimai “Par ierobežojumu pārvērtēšanu skaistumkopšanas nozarē” pieejama šeit.

 

 

 


[1] Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

[2] Nr.631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” noteiktās prasības.