Tiesībsargs: Ogres pašvaldības rīcība neatbilst labas pārvaldības principam

Tiesībsargs pārbaudes lietā  konstatējis labas pārvaldības principam neatbilstošu Ogres novada pašvaldības un tās aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” (turpmāk – aģentūra) rīcību, kas bez skaidras un motivētas  argumentācijas liegušas kāda mūziķa dalību pilsētas svētkos, kā arī publiski risinājušas iekšējos darbinieku komunikācijas jautājumus.

Konkrētajā gadījumā tiesībsargs saņēma kāda mūziķa atklāto vēstuli, kurā viņš informē par to, ka pēkšņi liegta iespēja piedalīties jau iepriekš sarunātā koncertā Ogres pilsētas svētkos. Atbilstoši mūziķa sniegtajai informācijai, tas noticis saistībā ar viņa izteikumiem sociālajā medijā “Facebook”[1] par Ogres novada pašvaldību.

Šajā pārbaudes lietā tiesībsargs vērtēja, vai un cik pamatota bija pašvaldības un tās aģentūras rīcība atbilstoši labas pārvaldības principam. Tiesībsargs bija lūdzis abas iesaistītās iestādes skaidrot/komentēt radušos situāciju, bet atbildi līdz šim brīdim ir saņēmis vien no aģentūras.

Aģentūra tiesībsargam norādīja, ka atteikusi konkrētā mūziķa dalību, jo izvēlējušies citu atbilstoša žanra programmu. Tomēr tiesībsargs secinājis, ka atteikuma pamatojums ir sniegts post factum un nav bijis norādīts aģentūras darbinieces e-pastā mūziķim[2], no kura satura pati aģentūra norobežojas, nesniedzot informāciju par darbinieces detalizētākiem paskaidrojumiem un motivāciju. Turklāt secināms, ka tiesībsargam nav iesniegti pierādījumi, ka iestāde mūziķim līdz atklātās vēstules nosūtīšanas brīdim būtu šādu skaidrojumu par atteikuma pamatu sniegusi.  Tiesībsarga ieskatā nav pieņemami, ka mūziķis oficiālo atteikuma iemeslu uzzina tikai pēc vēršanās tiesību aizsardzības iestādēs.

“Lai arī mums trūkst informācijas un plašāku paskaidrojumu, kas slēpjas aiz aģentūras norobežošanās šajā gadījumā, pēdējā laikā salīdzinoši bieži saņemam sūdzības par Ogres novada pašvaldības vadītāja īstenotās pārvaldības raksturu un vadības stilu. Tādēļ nav izslēgts, ka mūziķa publiski paustais izteikums “Facebook”, kas liecina par vilšanos vietējā pašvaldībā, varēja tikt interpretēts kā vietējai varai nelojāls. Taču objektīvi vērtējot, tas nevarēja un nedrīkstēja kalpot par atteikuma iemeslu mūziķa dalībai koncertā,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs norāda aģentūrai, ka iestādes komunikācijai ar sabiedrību, tajā skaitā ar jau iepriekš zināmiem māksliniekiem, ir jābūt lietišķai un profesionālai. Turklāt, izvēloties kādus māksliniekus kādam kultūras pasākumam vai atsakot tiem, jo sevišķi, ja dalība ir jau iepriekš bijusi apsolīta, ir jābalstās objektīvos kritērijos un pasākuma nolikumā. Konkrētā mūziķa gadījumā aktualizējas retorisks jautājums – kāpēc mākslinieciskās daudzveidības aspekts bijis svarīgs tieši šoreiz, bet mazsvarīgs iepriekšējās sešas reizes, kad šis cilvēks bez problēmām varēja uzstāties koncertos?

Papildus tam tiesībsargs pauž neizpratni, kāpēc mūziķa pretenzija pret aģentūru tika izskatīta Ogres novada pašvaldības domes 31. maija ārkārtas sēdē. Kāpēc, ievērojot labu pārvaldību, tas netika risināts iestādes līmenī pušu dialogā starp mūziķi un iestādes vadību, jo sevišķi, ņemot vērā to, ka mūziķis atklātajā vēstulē nav paudis pretenziju pret Ogres novada pašvaldību?

Tiesībsargs aicina Ogres novada pašvaldību turpmāk stingri ievērot normatīvo aktu prasības par atbilžu sniegšanu pēc būtības pilnā apmērā un noteiktā termiņā. Iestādei tās darbinieku iekšējos komunikācijas jautājumus un pārpratumus vispirms ir jāizskata un jāizvērtē tās iekšienē. Tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, kad tas skar sabiedrības intereses, tās var izskatīt pašvaldības domes ārkārtas sēdē. Izvērtējot darbinieka iespējamo tiesībpārkāpumu, tiesībsargs aicina apstākļu noskaidrošanu īstenot vispusīgi – pieprasot un uzklausot paskaidrojumus arī no darbinieka vadības.  Tas nepieciešams, lai izslēgtu iespējamību, ka darbinieks ir rīkojies pakļautības un paklausības apstākļos vai baiļu ietekmē.

Savukārt aģentūru tiesībsargs aicina atvainoties mūziķim par piedzīvoto situāciju un korektā veidā izskaidrot un savstarpēji pārrunāt atteikuma iemeslu un turpmākās sadarbības iespējas, ja tas vēl nav izdarīts. Tiesībsargs arī aicina pārskatīt un pilnveidot iestādes komunikācijas kārtību kontekstā ar mākslinieku aicināšanu uz pilsētas publiskajiem pasākumiem, kritērijus mākslinieku dalībai šādos pasākumos, informācijas iepriekšēju saskaņošanu iestādes iekšienē pirms tās publiskas paušanas sabiedrībai.

Tiesībsargs lūdz aģentūru sniegt informāciju par tiesībsarga rekomendāciju izpildi līdz šī gada 28. septembrim.


[1] “Vai ir vērts dzīvot Ogrē? Iesakiet labāku pašvaldību, kur apmesties un maksāt nodokļus…”

[2] Mūziķis ir “iekļuvis nevēlamo personu sarakstā”, tādēļ “norāde no vadības” liedz viņam tur piedalīties