Tiesībsargs piedalās konferencē “Mājokļu pieejamība ģimenēm ar bērniem”

Ceturtdien, 15. aprīlī tiesībsargs piedalījās konferencē “Mājokļu pieejamība ģimenēm ar bērniem”, ko rīkoja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centra Sadarbības platformu Demogrāfisko lietu centrs, Ekonomikas ministriju, valsts attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un pašvaldībām.

Konferencē diskutēja par atbalsta soļiem, lai uzlabotu vajadzībām atbilstoša mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem. 

Konferences pirmā diena bija veltīta mājokļu pieejamības problemātikai  ārpus Rīgas, savukārt otrajā dienā – 16. aprīlī – tika runāts par Rīgā dzīvojošo ģimeņu interesējošiem mājokļu jautājumiem. 

Tiesībsarga Jura Jasona runa pielikumā.