Tiesībsargs publisko monitoringu “Pašvaldību un valsts pārvaldes sasniedzamība Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā”

Tiesībsarga monitoringā “Pašvaldību un valsts pārvaldes sasniedzamība Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā” secināts, ka par spīti Covid-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem pārbaudītās iestādes kopumā ir bijušas klientiem sasniedzamas. Tomēr tiesībsargs arvien atgādina par nepieciešamību vienmēr un visos apstākļos sniegt iedzīvotājiem skaidru un saprotamu informāciju.

Kā zināms, viens no likumā noteiktajiem tiesībsarga uzdevumiem ir veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā. Laba pārvaldība ietver arī valsts iestādes pretimnākšanu privātpersonai, veicinot tās tiesību ievērošanu.

Īpašu uzmanību tiesībsargs pievērsa tam, vai Covid-19 pandēmijas apstākļos ārkārtējās situācijas laikā ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no tā, vai viņš prot rīkoties ar datoru, bija iespēja vērsties pašvaldībā vai valsts iestādē ar iesniegumu, saņemt konsultācijas vai pakalpojumus un iepazīties ar lietas apstākļiem.

Tiesībsarga biroja darbinieki veica pārbaudes pašvaldību klientu centros, Sociālajā dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Informācija tika iegūta, uzdodot rakstveida jautājumus iestādēm, aplūkojot iestāžu mājaslapas, pēc nejaušības principa apsekojot tās klātienē, sazinoties telefoniski, neuzrādot, ka zvanītājs ir no Tiesībsarga biroja, kā arī tika saņemta informācija no Valsts kancelejas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par tiesisko regulējumu.

Monitoringā secināts, ka kopumā iestāžu darbā tika ievērots piesardzības princips. Atsevišķas pašvaldības strikti uzstāja uz maksimālu attālināto pakalpojumu saņemšanu, citās pieeja bija atvērtāka.

Pakalpojumi klātienē pārsvarā tika nodrošināti pēc iepriekšējas sazināšanās ar iestādi un pārsvarā “zaļajā režīmā”. Bija gadījumi, kur oficiāli norādīts, ka pakalpojumus klātienē var saņemt tikai “zaļajā režīmā”, tomēr praksē pakalpojums tika piedāvāts arī “sarkanajā režīmā”. Šeit iztrūka piebildes, ka īpašos gadījumos pakalpojumu iespējams saņemt arī “sarkanajā režīmā”, kā to paredzēja normatīvais regulējums. Tikai atsevišķos gadījumos novērots, ka iestādes atklāti norāda par pakalpojumu sniegšanas iespēju “sarkanajā režīmā”.

Lielākā daļa pašvaldību interneta mājaslapās nebija norādījušas iedzīvotājiem skaidru, saprotamu un viegli uztveramu informāciju par to sasniedzamību. Lielākajā daļā pašvaldību mājaslapu bija ievietota tikai pamatinformācija, t.i., pašvaldības kontaktinformācija.

NVA un VSAA sasniedzamība kopumā ir vērtējama kā uz klientu orientēta. Šo iestāžu īstenotā pieeja atbilst normatīvajam regulējumam par valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā.