Tiesībsargs rīkos diskusiju “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”

Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00–16.00 tiesībsargs rīkos diskusiju “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”. Diskusijas mērķis ir informatīvi un visaptveroši noskaidrot, kāda ir faktiskā situācija Latvijā attiecībā uz tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp, jautājumā par juridiskās palīdzības nodrošināšanu. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Tiesībsarga biroja, valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Diskusija notiks tiešsaistē un būs vērojama Tiesībsarga biroja Facebook kontā.

Tās laikā plānots pārrunāt jautājumus, kas skar ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām nostiprināto prasību – nodrošināt efektīvu tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem un īpašu uzmanību veltīt 2020. gada ANO starptautiskajos principos un pamatnostādnēs par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti noteiktajām vērtībām.

Diskusijā Tiesībsarga biroja pārstāvis ieskicēs ANO starptautiskos principus par tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Savukārt valsts institūciju pārstāvji informēs par to, kā tiek nodrošināta tiesas pieejamība cilvēkiem ir invaliditāti, kāda ir šo tiesību īstenošanas prakse un vai praksē identificēti kādi problēmjautājumi.

Tikmēr nevalstisko organizāciju un Tiesībsarga biroja pārstāvji sniegs ieskatu par praksē konstatēto tiesas pieejamības problemātiku cilvēkiem ar invaliditāti un to iespējamiem risinājumiem, lai tiesas pieejamība nākotnē būtu nodrošināta ikvienam cilvēkam ar invaliditāti. Tiesībsarga biroja pārstāvis arī iezīmēs saskatīto problemātiku attiecībā uz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dalību tiesas sēdēs.