Tiesībsargs: Sensitīvas informācijas publicēšana nebija nepieciešama

Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par traģisko notikumu Tukumā, tai skaitā cietušās personas apsūdzībām citos noziedzīgos nodarījumos un iespējamiem veselības traucējumiem, tiesībsargs vēlas uzsvērt, ka gan valsts pārstāvjiem, gan medijiem ir nepieciešams pievērst uzmanību gan veidam, kādā informācija tiek atspoguļota, gan informācijas apjomam, kas tiek publicēts.

Tiesībsargam nav saprotama būtiskā nepieciešamība konkrētajā situācijā informēt sabiedrību par cietušā iespējamiem veselības traucējumiem, kas tika konstatēti citā kriminālprocesā. Tiesībsarga ieskatā tikai tas, ka personai bija kaut kad konstatēti konkrēta veida veselības traucējumi, nekādā veidā neliecina par to, kāpēc notika personas aizdegšanās. Tikai tas, ka personai ir konkrēta veida veselības traucējumi nenozīmē, ka persona rīkosies kaut kādā noteiktā veidā, piemēram, veiks pašnāvību u.tml. Tādējādi, šādas sensitīvas informācijas izpaušanai plašai sabiedrībai konkrētajā situācijā nebija nekādas nepieciešamības.

Tāpat nebūtu pieļaujams un domājams, ka personai uzrādītās apsūdzības citā kriminālprocesā, kurā konstatēti veselības traucējumi, varētu būt šķērslis vai attaisnojums neizmeklēt pret konkrēto personu, iespējams, pastrādātus noziegumus.

Tiesībsarga uzskatā, jo īpaši būtiski, lai institūciju sniegtā informācija būtu korekta un precīza, lai sabiedrībā neveicinātu vēl vairāk stereotipus un neiecietību pret cilvēkiem, uzsverot viņu iespējamos veselības traucējumus.

Tiesībsargs jau iepriekš uzsvēra, ka īpaša uzmanība ir pievēršama naida noziegumu profesionālai un objektīvai izmeklēšana, lai iespējamie upuri saņemtu efektīvu savu tiesību aizsardzību. Tāpat tiesībsargs norādīja uz nepieciešamību stiprināt uzticību likumam un tiesībsargājošajām iestādēm, kas prasa aktīvu rīcību, lai tiktu novērstas jebkādas aizdomas, ka prettiesiskas darbības var tikt neizmeklētas.