Tiesībsargs uzsver dzīvokļu īpašnieku lomu mājokļu pārvaldībā

Ceturtdien, 1. jūnijā tiesībsargs Juris Jansons piedalās Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas rīkotajā konferencē “Mājoklis 2023”.

Konferences mērķis ir informēt par izmaiņām namu pārvaldīšanas noteikumos, diskutēt par dzīvokļu īpašnieku kopību un biedrību lomu, pašvaldību līdzatbildību mājokļu politikā, kā arī atkritumu apsaimniekošanu kā zaļā kursa sastāvdaļu.

“Lai arī kopš dzīvojamo māju privatizācijas lielākoties ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, arvien ir liels skaits tādu dzīvokļu īpašnieku, kas neapzinās savus kā dzīvokļa īpašnieka pienākumus. Tāpat tie neapzinās savas tiesības, neapzinās, ka tieši viņu pašu spēkos ir savu situāciju mainīt, sakārtot savu dzīvojamo māju, nomainīt pārvaldnieku un prasīt pilnvērtīgu līgumā noteikto saistību izpildi. Esmu konstatējis, ka iedzīvotāju sūdzību raksturs tiešā veidā korelē ar to, kāda ir mājas apsaimniekošanas vai pārvaldīšanas forma,” tā uzrunā konferences dalībniekiem uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs savā uzrunā aicināja politikas veidotājus, plānojot mājokļu politiku, ņemt vērā starptautiskos cilvēktiesību standartus, un visiem jautājumā iesaistītajiem problemātiku mājokļu jomā risināt pēc būtības.

Konferences tiešraidi varat vērot asociācijas “Mājoklis” mājaslapā: www.majoklis.lv