Tiesībsargs: vērojams pakāpenisks progress valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamībā

Tiesībsargs ir saņēmis Veselības ministrijas atbildes vēstuli, atsaucoties uz tiesībsarga pieprasījumu informēt par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, lai risinātu situāciju Liepājā saistībā ar valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem, kura pēdējo gadu laikā bijusi teju kritiska. Tiesībsarga ieskatā, salīdzinājumā ar situāciju pirms diviem gadiem, šajā jomā ir vērojams pakāpenisks progress. Tāpat tiesībsargs pozitīvi vērtē plānotos ilgtermiņa pasākumus šo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visās Latvijas pašvaldībās.

Skaidrojums

Kā ziņots, jau no 2018. gada tiesībsargs ir saņēmis daudzus iesniegumus par kritisko situāciju Liepājā attiecībā uz valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem. Bieži bērniem bija jāgaida rindā no pusgada līdz gandrīz diviem gadiem.

Veselības ministrija vēstulē tiesībsargam skaidro – kopš 2018. gada Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Liepājas dome un Liepājas zobārstniecības poliklīnikas vadība ir aktīvi iesaistījušies, lai risinātu jautājumu par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā. Apkopojot aktuālo informāciju par pašreizējo situāciju Liepājā, ministrija secina, ka kopīgā darba rezultāts ir nesis pozitīvas iezīmes ar ilglaicīgu ietekmi šī pakalpojuma nodrošināšanā.

Ministrija norāda, ka šī gada 25. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas kopīgi ar nozari un citām ministrijām sagatavotais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. – 2027.”.  Pamatnostādnēs kā viens no mērķiem ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību.

Attiecībā uz bērnu zobārstniecību tiek plānots:

 

  • veicināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem;
  • īstenot jaunu pieeju zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, piemēram, ieviešot jaunu apmaksas sistēmu un nosakot, ka katrā reģionā ir jābūt noteiktam skaitam zobārstu, kuri sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem;
  • attīstīt ģimenes zobārstniecības pakalpojumus.

 

Tiesībsargs jau iepriekš vērsa uzmanību, ka uzteicama ir atbildīgo institūciju ilgtermiņa risinājumu apzināšana – tarifu palielināšana, kas varētu motivēt zobārstniecības iestādes slēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, dežūrārsta kabinetu izveidošana, jauno ārstu motivēšana darbam konkrētās pašvaldībās, taču šie pasākumi nav uzskatāmi par risinājumu, lai atrisinātu kritisko situāciju. Tāpat tiesībsargs iepriekš norādīja, ka viens no risinājumiem varētu būt valsts kompensācija pilnā apmērā par zobārstniecības pakalpojumiem, kas saņemti par maksu.

Plašāka informācija par šā brīža situāciju valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu jomā Liepājā pieejama Veselības ministrijas atbildes vēstulē tiesībsargam.