Tiesībsargs vērš valdības uzmanību par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam

2020. gada 29.decembrī tiesībsargs nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, kurā aicina izvērtēt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un sniegt nepieciešamo finansiālo atbalstu ieslodzījuma vietu sistēmas stiprināšanai.

Tiesībsargs jau ilgstošā laika posmā ir ziņojis par cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijas ieslodzījuma vietās. Piemēram, cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi kamerās/dzīvojamās telpās, neatbilstošiem pastaigu laukumiem un ieslodzīto savstarpējā vardarbība, kuras izskaušana lielās dzīvojamās telpās ir praktiski neīstenojama. 

Tiesībsarga ieskatā valdības nespēja ilgstošā laika periodā risināt jautājumus, kas saistīti ar jaunu ieslodzījuma vietu infrastruktūru, ir vērtējama kritiski. Tā rezultātā ilgā laika posmā tiek pieļauti būtiski ieslodzīto personu cilvēktiesību pārkāpumi, kas arī starptautiskajā telpā iezīmē valsts nevērīgu attieksmi pret fundamentāliem cilvēktiesību jautājumiem.

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam pieejama pielikumā.