Tiesību uz kvalitatīvu izglītību īstenošanu ietekmē pedagogu nodrošināšana ar atbilstošiem mācību līdzekļiem

Iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai pedagogs ir nodrošināts ar izglītības satura apguvei vajadzīgajiem mācību līdzekļiem. Tos, savukārt, jānodrošina darba devējam – šajā gadījumā izglītības iestādei un pašvaldībai. Mācību līdzekļu nodrošināšana nav pedagogu pienākums.

Jau vairāku mēnešu garumā tiesībsargs ir vērsis uzmanību uz sasāpējušo problēmu par mācību līdzekļu iegādi un sabiedrībai būtībā atgādinājis to, ko normatīvie akti nosaka jau sen, ar jauniem precizējumiem no 2013. gada.

“Faktiski, bieži vien pedagogi tiek nostādīti ķīlnieka lomā. Tas nav pareizi un pieņemami. Likumā ir skaidri noteikts, ko mācību vajadzībām jānodrošina skolām un ko vecākiem. Tas nozīmē, ka darbmācības skolotājam nav jādodas uz veikalu un jāpērk naglas, bet gan šos  vajadzīgos līdzekļus jānodrošina skolas vadībai, kas devusi informāciju pašvaldībai plānot nepieciešamo finansējumu savā budžetā,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

“Tā ir pašvaldības un valsts atbildība piešķirt finansējumu mācību līdzekļiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Brīžiem rodas sajūta, ka skolēns ir skolai, nevis skola skolēnam,” norāda tiesībsargs. Situācijai neuzlabojoties, tiesībsargs domās par citiem procesiem, kā sankcionēt atbildīgo iestāžu bezdarbību.

Tiesībsargs vēlreiz saka paldies visām pašvaldībām, kas atsaucās aicinājumam un godprātīgi pārbaudīja izglītības iestāžu vecākiem sniegto informāciju par individuālo mācību piederumu iegādi un kas veicināja izglītības iestāžu vadītāju vienotu izpratni par mācību līdzekļu finansēšanu.

Tomēr lielu neizpratni pēc tam rada vecāku sniegtā informācija, ka joprojām skolas izvirza nepamatotas prasības.

“Viens ir skaisti vārdi, bet cits ir skaudrā realitāte, tādēļ mēs nepaļausimies tikai uz pašvaldību atbildēm, bet sekosim līdzi situācijai, jo nav pieļaujams, ka izglītības iestādes turpina negodprātīgu praksi,” norāda tiesībsargs.

Tiesībsargs saka lielu paldies visiem vecākiem, kas joprojām sniedz informāciju par reālo situāciju skolās un bērnudārzos, tāpat izglītības iestāžu pārstāvjiem, kas nepieciešamības gadījumā konsultējas ar Tiesībsarga biroja speciālistiem par dažādiem ar mācību līdzekļu nodrošināšanu saistītajiem jautājumiem.

“Visiem mācību procesā iesaistītajiem novēlu veiksmi un panākumus jaunajā mācību gadā. Esiet zinātkāri un aizrautīgi! Tieksimies uz izcilību mazos un lielos darbos, tikai tā mēs Latviju veidosim par konkurētspējīgu plašajā pasaulē,” novēl tiesībsargs.