Vai, izīrējot savu īpašumu, drīkst noteikt liegumu kādai tautībai uz to pieteikties?

Īsā atbilde – nē, šādi izīrētājs rīkoties nedrīkst. To aizliedz Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Dzīvokļu var izīrēt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Dzīvokļa izīrēšana tiek uzskatīta par saimniecisko darbību, ja to veic fiziska persona, vai profesionāla darbība, ja dzīvokļus izīrē juridiska persona. Taču abos gadījumos to regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ka, piedāvājot izīrēt vai iznomāt dzīvokli vai mājokli, ir aizliegta atšķirīga attieksme patērētāja (šajā gadījumā potenciālā īrnieka) rases vai etniskās piederības dēļ.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka diskriminācijas aizliegums ir saistošs arī privātu mājokļu izīrētājiem vai iznomātājiem, ja informācija par izīrējamo mājokli ir publiska (piemēram, tiek publicēts sludinājums internetā).