Viedi un mīloši vecāki – mūsu bērnu un sabiedrības drošais pamats

Tiesībsargs Juris Jansons vērš uzmanību, ka vardarbības mazināšana ir arī pašvaldību atbildība. Pašvaldībām ir pienākums izglītot vecākus par nevardarbīgām un mūsdienīgām bērnu audzināšanas metodēm. Taču kāda ir reālā situācija? Vai kursi ir pieejami? Vai pašvaldības var teikt, ka darījušas pietiekami, lai mazinātu krīžu radīto psiholoģisko spriedzi vecākos? Vai gādājušas par bērnu un pieaugušo pašvaldības iedzīvotāju labbūtību?

Lai arī ērti ir teikt, ka tā ir cilvēku pašu atbildība – audzināt savus bērnus, ne viss gulstas uz sabiedrības pleciem. Lai uzlabotu bērnu labbūtību un novērstu iespējamās problēmsituācijas nākotnē, ir svarīgi veikt preventīvus pasākumus, sniedzot vecākiem savlaicīgu palīdzību bērnu audzināšanā. Viens no palīdzības veidiem ir brīvi pieejami izglītojošie pasākumi, kuros vecākiem būtu iespēja apgūt pozitīvas, nevardarbīgas un līdzdalību atbalstošas bērna audzināšanas un disciplinēšanas metodes. Šādu ieteikumu Latvijai ir sniegusi arī ANO Bērnu tiesību komiteja.[1] Tāpēc tiesībsargs pētīja, kā pašvaldības palīdz vecākiem bērnu audzināšanā, kādus kursus vai nodarbības vecākiem ir iespēja apmeklēt, kas ir to mērķauditorija, kā pašvaldība informē par kursu pieejamību, vai un kāda ir maksa par tiem, kā arī –  vai nākotnē šim mērķim ieplānota nauda budžetā. Noslēdzot pētījumu, tiesībsargs pašvaldībām sniedza rekomendācijas, kurās norāda uz iemesliem, kāpēc tik ļoti būtiska ir pašvaldību iesaiste savu iedzīvotāju izglītošanā.

“Izpētot situāciju pašvaldībās, ir skaidrs, ka daļa pašvaldību neapzinās, ka tas ir viņu pienākums. Daļa selektīvi īsteno atsevišķus pasākumus. Ir arī labāki piemēri, kur pašvaldības bijušas aktīvas savu iedzīvotāju izglītošanā. Tomēr gaisā virmo sajūta, ka kursi domāti tikai problēmu skartajām ģimenēm, kuras nonākušas sociālo dienestu redzeslokā. Bet tā nav un tā nedrīkst būt! Kursiem par bērnu audzināšanu no dzimšanas līdz pilngadībai ir jābūt pieejamiem ikvienam vecākam. Tāpēc, vecāki, ejiet pie savas vietvaras un sakiet, ka jūs gribat zināt, kā kļūt par vēl labākiem vecākiem! Pašvaldības pienākums ir piedāvāt nodarbības vai citus izglītojošus forumus, kuros jums sniegt informāciju,” noteic tiesībsargs.

Pētījums: “Mācību pieejamība vecākiem par nevardarbīgām bērna disciplinēšanas metodēm pašvaldībās”


[1] ANO Bērnu tiesību komitejas Noslēguma apsvērumi par Latvijas trešo līdz piekto periodisko ziņojumu 2016. gada 29. janvārī (CRC/C/LVA/CO/3-5), 43. apsvēruma “d” apakšpunkts.