VSAC “Rīga” iesniegs rīcības plānu par tiesībsarga rekomendāciju izpildi Labklājības ministrijai

2019. gada 8. jūlijā tiesībsargs publicēja ziņojumu par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti””, kas tika nosūtīts labklājības ministrei R.Petravičai, VSAC “Rīga” direktorei E.Kiselei un VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” vadītājai V.Maļcānei.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi no labklājības ministres par rekomendāciju izpildi, kuru publicējam kopā ar VSAC “Rīga” direktores sniegto atbildi Labklājības ministrijai.

Atbildes vēstulē tiesībsargam ir norādīts, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar VSAC “Rīga” vadību ir izvērtējusi ziņojumu, pārrunājusi situāciju un vienojusies, ka nekavējoties tiks novērstas tās nepilnības, kuras ir iespējams novērst bez papildu resursu piesaistes, savukārt to nepilnību, kuru novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, VSAC “Rīga”  izstrādās rīcības plānu un iesniegs Labklājības ministrijā izvērtēšanai. Tāpat labklājības ministre attiecībā uz VSAC “Rīga” filiāles “Baldones” klientu pārvietošanu ir atzinusi, ka pakalpojumu sniedzēja maiņas procesā bija pieļautas atsevišķas nepilnības, piemēram, netika nodrošināts pietiekošs atbalsts klienta iekārtošanā istabā  vai personīgo mantu izvietošanā.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

 

Saistītā informācija: šeit.