Ziņojums par sociālās aprūpes centru “Tērvete”

Tiesībsarga biroja darbinieki 2018. gada 18. septembrī bez iepriekšējā brīdinājuma apmeklēja Sociālās aprūpes centru „Tērvete”. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika veltīta tādiem jautājumiem kā:

  • vispārējie sadzīves apstākļi;
  • klientu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību;
  • institūcijā sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Tiesībsargs 2018. gada 17. decembrī nosūtīja ziņojumu par cilvēktiesību nodrošināšanu minētajā sociālās aprūpes centrā tā vadībai, Tērvetes novada domei un Labklājības ministrijai, aicinot atbildīgās personas iepazīties ar tiesībsarga sniegtajām rekomendācijām, kā arī veikt nepieciešamās darbības cilvēktiesību ievērošanai un  nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā.

Šeit atrodamas saites uz tiesībsarga sagatavoto ziņojumu, kā arī SAC “Tērvete”, Tērvetes novada domes un Labklājības ministrijas atbildes vēstulēm.

Tiesībsarga ziņojumi par Prevencijas daļas konstatējumiem vienkopus atrodami mājaslapas sadaļā “Atzinumi” apakšadaļā “Ziņojumi (preventīvais mehānisms)”.