17.04.2013.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 16 (2013) par valsts pienākumiem attiecībā uz uzņēmējdarbības nozares ietekmi uz bērnu tiesībām