CRC/GC/2002/2

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 2 (2002) “Neatkarīgu valsts cilvēktiesību iestāžu loma bērnu tiesību veicināšanā un aizsardzībā”