18.12.1979.

ANO dokuments

ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1979. gada 18. decembrī)