08.08.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-35-26D26B par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ

Apraksts

Pārbaudes lietā tiesībsargs konstatēja:
a) sistēmisku netiešās diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ tiktāl, ciktāl tas uzliek pienākumu ārstei- sievietei kārtot sertifikācijas eksāmenu un maksāt par to vairāk, atgriežoties darbā pēc vairākiem secīgiem ar grūtniecību saistītiem atvaļinājumiem.
b) labas pārvaldības principa pārkāpumu Veselības ministrijas un Latvijas Ārstu biedrības darbībās savlaicīgi nesākot risināt problēmu (2021.gadā), kad Iesniedzēja uz to norādīja sākotnēji.