22.01.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2017-38-16B par iespējamu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21.panta desmitās daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2017-38-16B par iespējamu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21.panta desmitās daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam

Pielikumi