03.01.2015.

Pētījums

Bērna tiesības aiz slēgtām durvīm. Bērnu, kuriem atņemta brīvība, cilvēktiesības: monitoringa mehānismu uzlabošana