14.02.2012.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

D.D pret Lietuvu (D.D. v. Lithuania)