ANO dokuments

Deklarācija par garīgi atpalikušo cilvēku tiesībām (pasludināta 1971. gada 20. decembrī)