ANO dokuments

Deklarācija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1967. gada 7. novembrī)