10.07.2012.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Del Rio Prada pret Spāniju (Del Rio Prada v. Spain)