03.01.2013.

Pētījums

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu bērnu tiesību jomā analīze