Eiropas Padomes dokuments

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija