04.11.1950.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija