ANO dokuments

Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī)