09.12.1975.

ANO dokuments

Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī)