10.12.1984.

ANO dokuments

Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem (parakstīta 1984. gada 10. decembrī)