12.12.2023.

Informatīvais materiāls

Labās prakses apkopojums Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanai Latvijas tiesībsarga darbā

Apraksts

Ziņojumu sagatavo Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, piedaloties reģionālajā projektā, ko finansē EEZ un Norvēģijas granti

Projekta nosaukums: Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā (Nr. 2018-1-1440)