12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Eiropas Padomes statūtiem”

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=33889