15.02.1922.

Latvijas tiesību akts

Latvijas Republikas Satversme

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980