Latvijas tiesību akts

Likums “Par tiesu varu”

Publicēts: