06.07.2010.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Noilingere un Šuruks pret Šveici (Neulinger and Shuruk v Switzerland)