07.09.1956.

ANO dokuments

Papildu Konvencija par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un prakses izskaušanu (pieņemta 1956. gada 7. septembrī)