08.06.2016.

Atzinums

Par iekšēja normatīvā akta noteikumu tiesiskumu, nosakot, ka, ja amatpersona (darbinieks) pēdējo piecu gadu laikā ir saukta pie disciplināratbildības, naudas balvas apmēru samazina.